สำนักงานและโรงงาน
บริษัท เอส. เจ. ยูนิเวอร์แซล จำกัด
89/99 ม.12 ถ.บัวนครินทร์
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.0-27385820-7
แฟกซ์. 0-27385828
อีเมล์. sjuniversal1993@yahoo.com
website: http://www.sj-universal.co.th
office & factory
S.J. Universal Co., Ltd.
89/99 Moo 12 Buanakarin Rd., Bangkaew,
Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel. +662-7385820-7
Fax. +662-7385828
Email: sjuniversal1993@yahoo.com
Website: http://www.sj-universal.co.th
 
 

Copyright 2007 S.J. Universal Co., Ltd. All rights reserved.

Thai English